اپراتور سایت  08 مرداد 1398  233
  سلسله جلسات حدیث خوانی به گزارش روابط عمومی، مدیر امور فرهنگی و تربیتی مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی از برگزاری هجدهمین جلسه از سلسله جلسات حدیث خوانی با…