نشست رویکردهای جدید اصولی باحضور حجه الاسلام والمسلمین اسلامی
نشست اصولی باحضور حجه الاسلام والمسلمین معصومی
 سرپرست کل  22 مهر 1396