نشست نقد قانون جدید بانکداری اسلامی باحضور حجه الاسلام والمسلمین معصومی نیا
نشست نقد قانون جدید بانکداری اسلامی باحضور حجه الاسلام والمسلمین معصومی نیا
 سرپرست کل  17 آبان 1396